Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Larm om fler ”omöjliga” läkemedelsförpackningar

Fler och fler svåröppnade läkemedelsförpackningar krånglar till läkemedelsanvändningen för många äldre. Det anser klinikapotekaren Anne Hiselius som försöker hitta lösningar i dialog med TLV, företag och apoteksaktörer. UPPDATERAD 27/1

Anne Hiselius, klinisk apotekare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har tagit del av ett ökande antal klagomål från både patienter och sjuksköterskor i kommunerna om ”svåra” läkemedelsförpackningar.

– Många har beskrivit hur svårt det är att öppna så kallade barnsäkra blisterförpackningar. Många äldre har inte tillräcklig syn eller fingerfärdighet för att få grepp om dessa. Min bild är att vi fått allt fler förpackningar som är nästan omöjliga hanteringsmässigt för äldre, säger Anne Hiselius.

Som exempel nämner hon Penomax 200 mg och Oxycodone Depot Teva 5 mg.

– Frågan är vad vi kan göra för att förenkla för patienterna och personalen. Vi vill ju undvika att äldre förlorar sin självständighet och blir beroende av kommunens personal eller dos för att man inte längre kan hantera sina läkemedel. Kostnaderna för kommunerna ökar om fler patienter behöver hjälp och det tar längre tid för sjuksköterskorna att dispensera.

Men är det inte i grunden positivt med barnsäkra förpackningar?

– Absolut, men det är viktigt att de expedieras till rätt patienter. I många fall finns det hemma hos patienter med kommunal hemsjukvård ett låsbart skåp där dosetten och andra läkemedel förvaras. Det är också barnsäkert, säger Anne Hiselius.

För att hitta lösningar har Anne Hiselius kontaktat TLV.

TLV hänvisade till att problemet bör kunna lösas genom att patienterna använder sig av apotekens dostjänster. Alternativt kan läkaren skriva ut lämpliga förpackningar och neka utbyte på receptet. Även farmaceuter har möjlighet att förhindra utbyte från förskriven vara om utbytet kan antas leda till försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa, poängterade TLV i sitt svar.

Anne Hiselius har även kontaktat Apoteket AB lokalt för en dialog om de svåröppnade förpackningarna, samt ett av företagen som står bakom de aktuella produkterna.

– Det är inte alltid tillräckligt att farmaceuten motsätter sig ett byte för att lösa problemet, det gäller i så fall att läkaren från början förskrivit en lämplig förpackning. Om varken den förskrivna varan eller periodens vara är lättöppnad kvarstår problemet. Att behöva skriva in ett alternativt preparat i IT-stödet kan leda till överföringsfel samt tar mycket tid, säger Anne Hiselius.

– Min tolkning är att det här inte är helt enkelt. Dessutom finns det i praktiken ofta inte många förpackningstyper att välja på för många läkemedel. Burkar är ovanliga och mitt intryck är att färre och färre läkemedel har vettiga blister.

Andra läser