Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Allt fler farmaceuter i landsting och vård

På knappt fyra år har antalet landstingsanställda farmaceuter i Sverige mer än fördubblats, och är nu uppe i 360. Mest ökar de som arbetar kliniskt. Men skillnaderna är stora mellan landstingen.

Vid årsskiftet 2010/2011 var omkring 150 farmaceuter anställda av landstingen i Sverige.

Nu, nästan fyra år senare, har den siffran stigit till runt 360, fortfa­rande med överväldigande stor majoritet apotekare.

Detta enligt en inventering som gjorts under hösten av Matts Balgård, själv klinikapotekare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Utvecklingen tog fart i och med apoteksreformen 2009, bland annat eftersom landstingen av konkurrensskäl inte längre kunde använda inhyrda farmaceuter från Apoteket AB för upphandling av läke­medelsförsörjning och läkemedelskommit­téarbete.

Den första vågen av landstingsan­ställda farmaceuter handlade därför först och främst om administrativa tjänster. Men det håller nu på att ändras.

För fyra år sedan jobbade endast var sjätte landstingsanställd farmaceut med klinisk farmaci, men trots att totalantalet har mer än fördubblats, är det i dag fler än var tredje som arbetar kliniskt, enligt den nya ge­nomgången.

Det innebär att det är fyra till fem gånger fler landstingsfarmaceuter som arbetar med klinisk farmaci i dag jämfört med för bara fyra år sedan. Men det är stora variationer mellan landstingen.

I särklass flest farmaceuter som arbetar kliniskt finns det i Region Skåne som har en bra bit över 20 stycken, dubbelt så många jämfört med Stockholm som kommer på andra plats.

– Vi var tidiga med vår modell och vi fick ett politiskt beslut att man skulle jobba en­ligt den och göra läkemedelsgenomgångar. Region Skåne skrev tidigt in målnivåer för antal läkemedelsgenomgångar i styrande dokument. Verksamheterna fick också en målrelaterad ersättning för genomgångar­na som morot, säger Maria Landgren, själv apotekare och läkemedelschef i regionen.

En faktor som var viktig för att övertyga landstingspolitiker och tjänstemannaled­ning om det kloka i att satsa på farmaceuter i kliniken var de forskningsprojekt som föregick introduktionen.

– Vi måste ju visa med vetenskap. Så funkar ju vården. Det var viktigt att vi kom igång tidigt med LIMM-modellen och de avhand­lingar man gjorde i Lund, att Tommy Eriksson och Åsa Bondesson satsade på att göra forskning av de första försöken, säger Maria Landgren.

Läs mer om utvecklingen i tryckta Svensk Farmaci nummer 6 som når Sveriges Farmaceuters medlemmar och andra prenumeranter i dagarna.

Tidningsartikeln innehåller bland annat en grafik som visar antalet landstingsanställda samt kliniskt verksamma farmaceuter i varje landsting. 

Andra läser