Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill se nationellt grepp om farmaceutisk utbildning

Karlstads beslut att lägga ned sin receptarieutbildning borde omedelbart omprövas, enligt apoteksföreningens vd Johan Wallér. Han efterlyser nu ett nationellt grepp för att säkra den farmaceutiska kompetensförsörjningen.

I ljuset av det behov som finns är det smått chockerande att Karlstads universitet nyligen beslutat att lägga ned sitt receptarieprogram.

Så skriver Johan Wallér och Henrik Ehrenberg på Sveriges apoteksförening i ett debattinlägg idag i Nya Wermlandstidningen, med anledning av universitetets beslut som vi skrivit om tidigare.

– Från vårt perspektiv framstår det här som obegripligt. Det har skapat oro i branschen, arbetsmarknaden skriker efter farmaceuter och vi har i princip en nollarbetslöshet, säger Johan Wallér, vd för apoteksföreningen, till Svensk Farmaci.

Universitetet behöver omedelbart ompröva sitt beslut, eller åtminstone se till att andra utbildningsorter kompenserar för bortfallet, skriver föreningen.

Vad är utsikterna att universitetet ändrar sig, tror du?

– Beslutet är fattat och det i sig är ju inte hoppingivande, men som vi skriver i artikeln finns det ett mycket starkt case för att fortsätta driva utbildningen. Man kan ifrågasätta om det här var ett välinformerat beslut.

Beslutet att lägga ned det biovetenskapliga programmet är främst baserat på ekonomiska överväganden.

Men enligt uppgifter från programledarna inom biovetenskapliga programmet till Svensk Farmaci är det fakulteten som helhet som går med förlust – inte det biovetenskapliga programmet inklusive receptarieprogrammet.

– I så fall kan det ju vara en organisatorisk fråga, som borde kunna lösas genom en att utbildningen petas in någon annanstans i organisationen, säger Johan Wallér.

Apoteksföreningen vill nu att staten via utbildningsdepartementet och sina universitet tillsammans med branschen tar ett snabbt samlat grepp för att säkra den farmaceutiska kompetensförsörjningen.

– Vi har tagit kontakt med departementet i frågan och väntar på deras feedback, säger Johan Wallér.

Vilket totalt antal utbildningsplatser skulle svara mot behovet, enligt er analys?

– Vi skulle ungefär få tillräckligt med platser matematiskt om Karlstadsutbildningen blir kvar och den planerade utbildningen i Malmö kommer igång. Men det handlar inte bara om stolar, det är också viktigt att få upp söktrycket så att vi får motiverade studenter som fullföljer utbildningarna. Vi skulle också gärna se ett större inslag av distansutbildningar, säger Johan Wallér.

Sveriges Farmaceuter delar apoteksföreningens oro kring framtidens farmaceutiska kompetensförsörjning. Läs mer på förbundets hemsida.

Andra läser