Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Förslag om höjning av avgift ogillas

Läkemedelsverket vill höja läkemedelsföretagens avgifter nästa år. Men med all sannolikhet får man inte göra det.

Läkemedelsverkets tillsyn och kontroll av läkemedel finansieras till övervägande del av avgifter från läkemedelstillverkarna.

Som Svensk Farmaci skrev i mars i år vill Läkemedelsverket justera avgifterna för vissa ärendetyper från den första januari 2015, och har skickat ett förslag till Regeringskansliet med denna innebörd.

Läkemedelsverket gick själva ut med förslaget på sin hemsida den 26 mars.

Bakgrunden är att intäkterna för den statliga kontrollen av läkemedel går med underskott.

Läkemedelsindustrin och generikabranschen har ställt sig negativa till förslaget.

På ett ledningsgruppsmöte på Läkemedelsverket i somras, som Svensk Farmaci tagit del av protokollet från, klargjordes att regeringen hittills ställt sig kallsinnig till verkets förslag.

Den då avgående generaldirektören Christina Åkerman informerade att ”det med all sannolikhet inte blir några ändringar i avgiftsförordningen 2015”.

Christina Åkerman berättade också att direktör Eva Andersson fått uppdraget att ta fram en ekonomisk handlingsplan ”för att möta utmaningarna kring bland annat finansieringen”.

Enrique Arias, förvaltningsdirektör på Läkemedelsverket, redogjorde för bakgrunden till verkets upplevda behov av avgiftshöjningar i en artikel här på sajten i slutet av augusti.

Andra läser