Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kritik mot sparfokus i landstingsmodell

Landstingen reformerar sitt samarbete om läkemedel. Målet är bland annat gemensamma, snabba beslut kring nya läkemedel. Lif förvånas över att prispress anses så viktig när samhällets läkemedelskostnader stagnerat och nya läkemedel används i allt lägre grad.

En ny arbetsmodell för landstingens samarbete om läkemedel antogs av SKL:s sjukvårdsdelegation igår. Modellen väntas träda i kraft i januari 2015.

Komponenter i den nya modellen är bland annat en gemensam förhandlingsdelegation och NT-rådet, en utveckling av den nuvarande NLT-gruppen.

Arbetssättet är bland annat baserat på en aktuell slutrapport inom den nationella läkemedelsstrategin från projektet OtIS, Ordnat införande i samverkan, som Svensk Farmaci skrev om i slutet av mars.

Delegationens beslut från igår är dock än så länge bara en rekommendation – nu måste förslaget behandlas i alla landsting och regioner.

Läs mer om landstingens nya arbetsmodell här.

Läkemedelsindustrins branschorgan Lif har tidigare riktat kritik mot OtIS-rapporten.

Landstingens nya grepp beskrivs av föreningen som ett försök att etablera en ny prissättning för läkemedel bakvägen.

I det aktuella pressmeddelandet från SKL om den nya modellen betonas inte i första hand prispress som en målsättning.

Men i en intervju i Dagens Medicin tidigare i veckan var Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, tydlig med att prispress är en viktig grundval för förslaget.

Anders Blanck, Lif:s vd, tycker att detta är märkligt.

– Det är förvånande att sjukvårdens fokus ligger på att pressa priser i ett läge där den svenska läkemedelsmarknaden varit oförändrad i flera år, och där Sverige dessutom använder nya läkemedel i allt lägre grad, säger han.

– Det vore i denna situation intressantare om diskussionen i stället handlade om läkemedlens medicinska värde, den vetenskapliga utvecklingen, sjukvården som en forskande och kunskapsgenererande organisation och inte minst patienternas behandlingsresultat.

Andra läser