Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Frågan om receptariers rörlighet till ministerrådet

Sveriges Farmaceuter har vänt sig till Nordiska ministerrådet för att säkra receptariernas möjligheter att arbeta i andra nordiska länder även i fortsättningen.

I tre europeiska länder, Sverige, Norge och Finland, utbildas receptarier. Eftersom yrkesgruppen är relativt unik internationellt omfattas receptarier inte per automatik av den möjlighet att arbeta över gränserna som medges av EU:s så kallade yrkeskvalifikationsdirektiv.

Som Svensk Farmaci skrev i december ger en nordisk överenskommelse för viss hälso- och sjukvårdspersonal istället svenska receptarier förhållandevis enkelt möjligheten att arbeta i Norge och Finland.

Men läget förändras om överenskommelsen försvinner, något som inom kort kan komma att inträffa (se tidigare artikel här).

– Om den nordiska överenskommelsen försvinner kan det bli betydligt svårare och krångligare för receptarier att arbeta över gränserna, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuter har därför vänt sig till Nordiska Ministerrådet för att lyfta fram problematiken.

I en inlaga kräver SFa bland annat att en ”ersättande process som säkerställer en snabb och smidig behandling av receptariers likvärdiga yrkeskvalifikationer i de olika nordiska länderna” måste skapas om överenskommelsen upphör.

– Det här är ett exempel på hur vi arbetar i professionsfrågorna för att säkra en god arbetsmarknad för apotekare och receptarier. Vi har också ett nära samarbete med de finska och norska systerförbunden i frågan, säger Clary Holtendal.

Andra läser