Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill säkra receptariers möjlighet att jobba utomlands

Svenska receptariers möjligheter att jobba utomlands kan vara i riskzonen om den så kallade nordiska överenskommelsen försvinner. SFa:s Thony Björk vill undvika ett sådant scenario via dialog med statliga YKD-utredaren Sara Bratberg.

I tre europeiska länder, Sverige, Norge och Finland, finns receptarieutbildningar kopplade till yrkeslegitimation.

I EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv (YKD) anges vilka yrkestitlar som per automatik ger möjlighet att arbeta i alla EU-länder. Idag omfattas apotekare av direktivet, men inte receptarier. En nordisk överenskommelse ger dock idag svenska receptarier möjlighet att arbeta i Norge och Finland.

Direktivet håller nu på att moderniseras och den statliga utredaren Sara Bratberg analyserar för närvarande hur detta ska genomföras i Sverige.

– Den nordiska överenskommelsen riskerar nu att upphöra. Det innebär att receptariernas möjlighet till arbete i exempelvis Norge kan äventyras, säger Thony Björk.

– Jag kommer att uppmärksamma utredaren på den här problematiken. Ett sätt att lösa det vore om receptarienivån kan tas in i tillämpningen av det nya EU-direktivet. Om inte måste man säkra att rörligheten kvarstår på annat sätt, fortsätter han.

Andra läser