Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Låt service styra ersättning”

Läkarförbundet och tre patientföreningar trycker nu på för att ersättningen till apoteken ska styras av servicenivån. SFa:s ordförande Thony Björk välkomnar utspelet, men tycker att debattörerna argumenterar mot sig själva när de föreslår att landstingen ska få förhandla priser.

I en debattartikel på SvD Brännpunkt idag gör Läkarförbundet, två patientföreningar samt Handikappförbunden gemensam sak i frågan om läkemedelspriser.

Huvudpoängen är att dagens system för prissättning av läkemedel är ett lapptäcke som är föråldrat och behöver reformeras.

Idag finns minst fyra prissättningsmodeller: en för receptläkemedel inom förmånen, en för receptläkemedel utanför förmånen, en för receptfria läkemedel och en för receptläkemedel som rekvireras och används i slutenvården.

Utöver detta finns ett segment där landstingen tecknar hemliga avtal för särskilt kostsamma läkemedel med enskilda läkemedelstillverkare. Avtalen gynnar patienter som bor i landsting som lyckats teckna förmånliga avtal, men skapar samtidigt ojämlikhet, otydlighet och rättsosäkerhet, enligt debattörerna.

Systemet behöver göras om för att skapa en enklare och mer överblickbar läkemedelsmarknad, menar skribenterna.

De vill också att regeringen ska ”vidareutveckla” ersättningssystemet till apoteken.

”Utforma ersättningssystem som ger apoteken incitament att konkurrera utifrån servicenivå till patienter och tillgång till läkemedel”, uppmanar skribenterna.

Enligt Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, är det intressant att tunga aktörer utanför apotekssektorn nu börjar trycka på och framföra liknande tankegångar som förbundet i den här frågan.

– Det är givetvis ett starkt kundönskemål att apoteken ger bra service och rådgivning och att de läkemedel som man fått förskrivna finns att få. Att hitta en modell som apoteken ersättning för det mervärde man tillför i receptexpeditionen ligger i linje med vad vi lyfter fram i vår Nollvision för läkemedelsrelaterade problem, säger han.

Debattörerna vill göra det möjligt för landstingen att förhandla pris på alla läkemedel, ”för att minska tröskeln mellan öppenvårdsläkemedel och slutenvårdsläkemedel”.

Det tror dock inte Thony Björk på.

– Det här känns som ett feltänk om man har jämlikhet som utgångspunkt. Man kan fråga sig om vården verkligen blir mer jämlik om man ger landstingen rätt att förhandla inpriser på alla läkemedel. Det kan snarare bli tvärtom. Dessutom riskerar vi få ett system där priset snarare än medicinska överväganden mer än idag styr behandlingen.

De fyra skribenterna tar avstånd från Sveriges Apoteksförenings förslag om att få förhandla priser på generika. Detta skulle ”inte komma patienter och samhälle till del, utan endast öka handelsmarginalen för apoteken”, skriver man.

Andra läser