Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Merck/MSD ska säga upp ytterligare 8 500

Merck/MSD meddelade igår att de kommer att tvingas säga upp ytterligare 8 500 anställda fram till 2015. Totalt innebär nedskärningarna i företaget att cirka 20 procent av företagets anställda försvinner.

Det amerikanska läkemedelsbolaget Merck, i Sverige kallat MSD, meddelade i går att de har för avsikt att minska sin personalstyrka med ytterligare 8 500 personer runt om i världen.

Den aktuella nedskärningen kommer ovanpå redan tidigare aviserade nedskärningar om 7 500 tjänster vilket innebär att företaget kommer att minska sin personalstyrka med cirka 20 procent fram till 2015.

Idag jobbar cirka 81 000 personer inom företaget.

– Åtgärderna kommer göra Merck till ett mer konkurrenskraftigt företag, bättre positionerat att driva innovationer och att kommersialisera läkemedel och vaccin till de människor som behöver dem, säger Kenneth C. Frazier, ordförande och vd i Merck i ett pressmeddelande.

Företaget räknar med att minska sina årliga löneutgifter med 2,5 miljarder dollar från och med 2015 och redan under slutet av 2014 kommer nedskärningarna spara runt en miljard dollar, enligt företaget.

Det stora flertalet som kommer att beröras av nedskärning jobbar inom marknad och administration, enligt Merck.

I Sverige arbetar idag cirka 190 personer på marknadsbolaget MSD Sverige och där har man ännu ingen ytterligare information om vilka konsekvenser nedskärningarna kommer att få här.

– Det är för tidigt att säga om det kommer att ha några implikationer för Sverige, säger Ulf Janzon, policy- och kommunikationsdirektör på MSD Sverige.

Han menar att nedskärningarna är en anpassning till nya förutsättningar inom läkemedelsvärlden.

– Vi behöver anpassa kostymen. Det är bara att se på Sverige som är ett bra exempel på läkemedelsförsäljningsutvecklingen och upptaget av nya läkemedel. Utan att spekulera mer i det kan man säga att det är tufft överallt, säger han.

Hans gissning är att det i många länder handlar om att minska på antalet läkemedelskonsulenter. Något som redan har skett i Sverige.

Ulf Janzon berättar att man på MSD för tio år sedan hade drygt 100 läkemedelskonsulenter, men nu har man bara ett fåtal kvar, med delvis förändrade arbetsuppgifter.

– Vi har redan gjort ganska stora förändringar i Sverige. Det är på ett helt annat sätt idag när landstingen har stort inflytande över vilka läkemedel som ska förskrivas. Det betyder ju att man inte behöver ha lika många terapi- och produktutbildningar ute på fältet när det redan är bestämt vad som ska användas, säger han.

Den utvecklingen har ännu inte slagit igenom lika starkt i andra länder och det är det som Merck globalt nu anpassar sig till, menar han.

– Min uppfattning är att många av de förändringar som nu sker i världen har redan skett i Sverige. Vi ligger ganska tidigt i förändringscykeln, säger han.

Andra läser