Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

LMA-roll gav inte extra lönepåslag

Över hälften av läkemedelsansvariga på apotek uppger att de inte fick något extra lönepåslag när de utsågs till LMA, enligt Sveriges Farmaceuters enkät till apoteksanställda farmaceuter.

I Sveriges Farmaceuters nya enkät till farmaceuter på apotek, som Svensk Farmaci skrev om igår, svarade 258 personer (22 procent) att de har rollen som läkemedelsansvarig på sin arbetsplats.

De som svarat ja fick också svara på frågan ”Fick du extra lönepåslag i samband med att du blev utsedd till LMA?”

Här svarade 53 procent av LMA-farmaceuterna nej, och bara 33 procent ja. 15 procent svarade ”Vet ej”.

Förbundets rekommendationer är att den som blir LMA normalt bör få en lönehöjning på 1500-2000 kronor i månaden.

Christer Borg är förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

Hur kommer det sig att så många inte fått lönepåslag för LMA-rollen?

– Jag tror inte att andelen som inte får ersättning är så stor som man kan tro av enkäten. För apotekschefer som är LMA kan ersättningen vara en integrerad del av chefslönen. Och vid nyanställningar när man anställs som LMA kan en ersättning vara inbakad i den lön som förhandlas från start. I båda dessa fall handlar det inte om ett tillägg och det blir nej på enkätfrågan. För redan anställda farmaceuter som går in i LMA-rollen är vår rekommendation att de alltid ska kräva höjd lön eller ett lönetillägg. Att vara LMA innebär att man påtar sig ett stort ansvar. Självklart ska man inte göra detta gratis, man bör få en skälig ersättning för det, säger Christer Borg.

Andra läser