Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ökat intresse för farmaciutbildningar

Antalet sökande till farmaceutiska utbildningar ökar för tredje året i rad. Det gäller både receptarieprogrammet och apotekarprogrammet, visar siffror från Universitets- och högskolerådet.

Antalet förstahandssökande har i år ökat med 15 procent på apotekarprogrammet och med hela 36 procent på receptarieprogrammet jämfört med 2012.

Totalt har 407 studenter sökt i första hand till apotekarprogrammets 217 platser vilket innebär 1,9 sökande per plats, medan 560 studenter i första hand har sökt sig till receptarieprogrammets 335 platser, eller motsvarande 1,7 sökande per plats.

Detta är tredje året i rad som antalet ansökningar till både apotekar- och receptarieprogrammet ökar.

Flera intresse- och branschorganisationer har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete med att göra farmaceututbildningarna synliga för landets studenter.

En av dessa är Sveriges Farmaceuter.

– Vi arbetar med att sprida information om programmen på mässor, besöker gymnasieskolor och utbildar studievägledare. Det är roligt att se att det ger resultat, säger Ulrika Bergman, studenthandläggare hos Sveriges Farmaceuter.

– Jag tycker även att det är roligt att antalet sökande per plats går upp, det är viktigt för att öka statusen på yrket, säger hon.

Både apotekare och receptarier kan jobba på många olika ställen inom industri, myndigheter och inom landstingen, men den stora arbetsplatsen är på landets apotek.

Och utvecklingen där under de senaste åren kan ha bidragit till det ökade intresset, menar Sveriges Apoteksförening.

– Med den kraftiga ökning av antalet apotek som vi sett de senaste åren och de pensionsavgångar som väntar, finns det mycket goda möjligheter att få ett arbete efter avslutad utbildning. Arbetslösheten i apoteksbranschen är i princip noll och lediga tjänster annonseras ständigt ut, säger Eva Glaumann, ansvarig för utbildningsfrågor på Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Fakta: Ökningen på de olika utbildningarna

Receptarieprogrammet
Antalet förstahandssökande 2012: 412 st
Antalet förstahandssökande 2013: 560 st
Ökning: 36 %

Apotekarprogrammet
Antalet förstahandssökande 2012: 355 st
Antalet förstahandssökande 2013: 407 st
Ökning: 15 %

Källa: Universitets- och högskolerådet

Andra läser