Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Får förskrivningsrätt

Flera delstater i Kanada ger nu apotekare viss förskrivningsrätt för att avlasta vården – senast i raden är Saskatchewan. Specialutbildade apotekare inom vissa terapiområden får skriva ut läkemedel mot dessa sjukdomar.

Den nya lagstiftningen i delstaten Saskatchewan, som trädde i kraft i början av mars, innebär att apotekare på egen hand får förnya tidigare utskrivna recept.

Dessutom kommer apotekare inom en nära framtid själva att få skriva ut vissa läkemedel mot lindrigare tillstånd.

Men den kanske mest långtgående förändringen är att apotekare med specialutbildning inom vissa terapiområden får viss förskrivningsrätt inom detta sjukdomsområde.

Förskrivningen ska ske inom ramen för ett nära samarbete med ansvarig läkare.

Även i delstaten Quebec får apotekare inom kort förskrivningsrätt. Ny reglering är på väg som möjliggör förlängning av recept upp till ett år samt förskrivning av läkemedel mot malaria, graviditetsillamående, turistdiarré med mera.

Målsättningen är att avlasta läkare, kliniker och akutmottagningar.

Delstaten Alberta var redan 2005 först i Kanada med att ge apotekare begränsad förskrivningsrätt.

Andra läser