Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Händelserikt år att vänta för förbund i förändring

Namnbyte, ett nytt poängsystem för fortbildning och avtalsförhandlingar inom apotek står överst på Sveriges Farmacevtförbunds agenda 2013.

Den 15:e mars byter Sveriges Farmacevtförbund formellt namn till Sveriges Farmaceuter, där ordet farmacevt kommer att stavas med u, inte med v som i Sveriges Farmacevtförbund.

– Namnbytet sker i enlighet med diskussionerna på vårt fullmäktigemöte i höstas. Ett huvudsyfte är att förtydliga vår position som den enda organisationen i landet som uteslutande driver farmacevternas frågor och intressen, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör.

– Vi har bland annat inlett arbetet med att ta fram en ny logotyp och vi behöver förstås se över hur och var den ska användas.

En annan nyhet 2013 blir det tidigare aviserade poängsystemet för farmacevtisk fortbildning, FOKUS (Fortlöpande kompetensutveckling för Sveriges farmacevter), som är tänkt att utvecklas efter norsk förebild.

– Vi kommer under året att tillsätta ett fackråd som får uppgiften att se över och poängbedöma farmacevtiska kompetensutvecklingsaktiviteter som kurser, seminarier och kongresser. Det är viktigt att betona att det handlar om en helt frivillig certifiering. Arbetet med FOKUS ska ske i nära samarbete med branschens utbildningsanordnare och här har vi nu inlett en dialog, säger Kristina Niemi.

I vår blir det också premiär för förbundets nya hemsida.

– Med den nya hemsidan kommer vi att nå ut bättre till medlemmarna. Det ska bli enklare att hitta relevant information om exempelvis arbetsrätt och vad förbundet tycker i aktuella frågor.

Förbundets hemsida har länge kritiserats av medlemmar, varför har det dröjt så länge att utveckla en ny?

– Vi har inväntat ett byte av den grundläggande IT-strukturen, ett skifte som görs gemensamt för ett antal SACO-förbund. Att göra förändringen tillsammans med de andra har gjort att vi kan hålla nere kostnaderna, men tyvärr har detta dröjt något.

2013 blir också ett viktigt år eftersom en ny avtalsrörelse snart inleds på apoteksområdet. I fjol förlängdes det gällande kollektivavtalet med ett år och i april inleds nya förhandlingar.

– Apotekssektionen och akademikerföreningarna på apoteksföretagen får en viktig roll här. I slutet av 2012 hade vi en ordförandekonferens för akademikerföreningarna inom apoteksområdet och en medlemsenkät har hjälpt oss att identifiera vilka frågor som är viktigast.

Läs mer inför avtalsförhandlingarna i Svensk Farmaci nr 1 i februari.

Kristina Niemi lyfter också fram förbundets regionala aktiviteter som viktiga 2013. I fjol implementerades den nya regionala organisationen som innebar att kretsarna ersattes med regionala samordnare.

– De nya regionaktiviteterna skapar en mötesplats för farmacevter oavsett inom vilken bransch eller hos vilken arbetsgivare man arbetar. Vi har ett uppstartsmöte med regionsamordnarna i slutet av januari och kommer sedan att ta fram en aktivitetsplan. Vi har fortfarande några län där vi inte tillsatt regionsamordnare, förhoppningen är att lösa detta under året.

Förbundets ekonomi har varit ansträngd en tid efter avsättningarna av medel till dotterbolaget Farmacevtföretagarna.

Hur ser läget ut nu?

– Vi är nu tydligt på väg åt rätt håll efter att ha varit i en riktigt besvärlig situation häromåret, säger Kristina Niemi.

Förbundet förstärkte nyligen förhandlingsavdelningen med ombudsmannen Bernt Jakobson. Han ersätter Lena Jäger som är sjukskriven i januari och februari.

Andra läser