Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Märkligt att frågetecken kvarstår om nytta med dos”

Apodos behöver inte ha negativa effekter på läkemedelsanvändningen, trots utfallet av Läkemedelsverkets nya studie. Men det är beklagligt att vi 2013 fortfarande inte vet om dos är bra, anser Sveriges Farmacevtförbunds direktör Kristina Niemi.

I förmiddags rapporterade Svensk Farmaci om Läkemedelsverkets aktuella utvärdering av dos, som nu skickats på remiss.

I en longitudinell studie inom projektet undersöktes läkemedelsanvändningen på individnivå före och efter det att patienter ordinerats dosexpedition.

Resultaten visar att patienter genomgående behandlas med fler läkemedel efter övergång till Apodos.

Det görs också färre förändringar i läkemedelsordinationerna när patienterna får dosläkemedel.

Dessutom har en större andel av patienterna en potentiellt riskfylld läkemedelsbehandling enligt Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer efter jämfört med före ”dos-starten”.

Kristina Niemi, apotekare och förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund, har lång erfarenhet av dosverksamhet sedan hennes tid inom Apoteket AB.

– En sådan här studie säger inte så mycket om man inte samtidigt tittar på patientens hälsostatus före och efter dos. Vi vet att det framför allt är de äldre äldre multisjuka som får dos när de inte längre själva klarar att hantera sina läkemedel. Det är den patientgruppen som ofta har störst behov av att behandla många sjukdomstillstånd parallellt, säger hon.

– Dessutom har patienterna hunnit bli äldre när de fått dos och med stigande ålder ökar ju medicineringen generellt, säger hon.

– Mer anmärkningsvärt och beklagligt är att så många år gått sedan maskinell dos drogs igång i Sverige, och att vi fortfarande inte fått till några bra större studier. I Finland har man tagit ett bättre nationellt grepp, säger Kristina Niemi.

Andra läser